Bortforsling av skräp och avfall

Jag utför tjänster där jag kommer och hämtar diverse avfall och skräp du vill bli av med. Detta kör jag iväg och sorterar på återvinningsstationen.

Jag erbjuder också möjlighet att ta riktigt stora lass och lämna på åkericentralens återvinning. Dessa lass kan vara helt osorterade. Då sorteras de maskinellt istället.

Är du boende med ett avstånd på ca 5 km från Sandladan återvinningsstation på Smedjeholm, och har en någorlunda homogen samling skräp, så brukar vanligtvis en släpkärra ta ca 1 timme.

Har du inget eget återvinningskort så kostar det ytterligare 250 kronor per lass i avgift från återvinningsstationen.