Trädfällning av stor ek i Stamnared

Trädfällning i Köinge

Nertagning av jättestor död alm.

Röjningsarbete i Eftra

Trädfällning och allmän röjning på svårtillgänglig skogstomt. Den långa och smala vägen gjorde bortforslingen svår. Detta löste hästen Rolle dock galant och på ett smidigare sätt än med maskin.

Trädfällning i Veka

Trädbeskärning vid Näset

Top